Hotel Reservation

Hotel reservations program.

Hotel Programmet er et unikt reservations system for mindre og mellem store hoteller. Funktionerne er skalerbare, der kan laves reservations typer på alt fra værelse, konference rum, lejligheder, biler osv. Der er mulighed for fakturerering, statistik mod GA statistik.
Hurtig overblik via Gantt kort eller dags dato ankomst/afrejse. Der kan flyttes gæster i Gantt kortet. Opret multibooking og m.m.
Undgå en manglende reservation og dermed tab: Anvend FMS Hotel Program og lav sikre reservationer.
 
Du er velkomment til at prøve FMS Hotel Program i en tidsperiode.

 

Nøgleord
 • Indtastning af Gæst, regning og evt. firma informationer under reservationer
 • Bruger venligt, reserver med et klik
 • Redigering af oplysninger
 • Statistik
 • Hurtig overblik via Gantt kort eller tabel
 • Hurtig søgning
 • Leveres i Standalone
 • Fakturering af værelse, feks. værelser og kun privat køb adskillelse
 • Dynamisk vare indtastning
 • Fakturering af restaturant køb
 • Udskrivning af Faktura
 • Opret kartotek for evt. faste gæster
 • Flyt gæst med et klik
 • Reservations check
 • Multibooking
 • Afsendelse af bekræftigelse via E-Mail
 • Dynamisk opsætning af værelser
 • Dynamisk konto konfiguration for f.eks restaurant køb, bar osv.
 • Søgning i database på valgte oplysninger:
 • Backup af data
 • Support