Changelog for version 7.0

Programmet vil blive erstattet af cloud modellen.

V 7.0.20.0

 • Opdateret for .NET Framework 4.6.

V 7.0.12.11

 • Sulinal A11 opdateret samt en masse andre feature. Se update log ved program kørsel.

V 7.0.12.10

 • Udenlandsk pension separeret i bogføringsbilag. Konfigureres under finanskonti.

V 7.0.12.08

 • BUGBug: Såfremt der anvendes 2 eller flere privat eller firma pensioner på samme lønmodtager er bankoverførslen summeret forkert. (Dobbelt værdi).

V 7.0.12.07

 • BUG FIX: Pga. fejlfortolkning kan skattepligtigpension være angivet i A1 under udenlandskpension.
 • Mulighed for flere privat og firma pensions lønarter pr. medarbejder
 • Mulighed for at angive ferie opsparing pr. mdr. (Opsættes under program regler)
 • Medarbejder nr. på lønseddel
 • Løn art justeret på lønspecifikation siden
 • Ved bank overførsel angives kontakt udbetaling og medtages ikke i csv
 • Justeringer på lønspecifikation siden.
 • Ved bogføringsbilag kan der indsættes bruger defineret finanskonto (anvendes i eksport f.eks. mod Uniconta)

V 7.0.12.06

 • Mellemregning vist dobbelt værdi.

V 7.0.12.05

 • Support for ny årslønseddel (A11) samt indrapportering til Sulinal. Formatet skal også anvendes for regnskabsår 2017.
 • Fra år 2018 beregner system ikke arbejdsmarkeds afgift af firma betalt pension.

V 7.0.12.04

 • Minor: Tilføjet SMTP login

V 7.0.12.03

 • Minor: Mulighed for valg af ferie fradrag for månedslønnet med ferie uden løn

V 7.0.12.02

 • Major: Opdateret 2017 version af A1 formular
 • Major: Check af ikke bogførte kørsler ved A1 indberetning

V 7.0.12.01

 • Major: Opdateret 2017 version af A1 formular og Sulinal indberetning vedr. udenlandsk pension

V 7.0.11.01

 • A11 opdateret med “Fri internet”

V 7.0.10.08

 • Mulighed for fravalg af feriedage status for individuel medarbejder
 • Postnumre udvidet.

V 7.0.10.07

 • Bogføringsbilag udvidet med specielle SUM kontis.
 • Mulighed for udskrivning af Finans, Debitorer eller Kreditorer individuelt.

V 7.0.10.06

 • Forbedret fejlmelding ved manglende til konto

V 7.0.10.05

 • Tilføjet dansk CVR Nr. i udskrift af ATP bilag
 • Lille forbedret opstarts performance

V 7.0.10.04

 • Tilføjet udskrift af ATP bilag kvartal eller måned.
 • Lønseddel opdateret med % for løn art der anvender model % af sats eller Netto træk % af sats
 • Lønseddel opdateret med ATP indeværende år. (Kun hvis det er aktiv)
 • Bankoverførsel af ferielønning

V 7.0.10.03

 • BUG FIX: Lønart transfer fejler kan give exception.

V 7.0.10.02

 • Mulighed for valg af pensionsbestemmende regel for Privat pension.
 • BUG FIX: Negativ løn blev ikke summeret korrekt i bogføringsbilag.

V 7.0.10.01

 • Mulighed for valg af tekst i forbindelse med Bank overførsel.
 • Formular A1 kan medtage information i forbindelse E-Skat. Angives for alle aktive medarbejdere.
 • Ny løn art for indhandling, taxi m.m. Angives som % af ydelse.
 • Ny løn art træk af nettoløn. Angives som % af ydelse.
 • Automatisk feriedage status – indeværende år samt forrige år.
 • Personale log.